Centrum för fotonvetenskap

Centrum för fotonvetenskap vid Uppsala universitet verkar för samarbete i utvecklingen och användandet av fotonvetenskap.

Läs mer på vår engelskspråkiga sida