Vad är fotonvetenskap?

En foton är en elementarpartikel , kvantum för alla former av elektromagnetisk strålning från radiovågor till gammastrålning. Fotoner används i många typer av forskning, från astronomi till arkeologi, och fotonvetenskap avser ofta forskning där fotoner produceras, manipuleras eller detekteras på avancerade sätt. Typiska exempel är användningen av synkrotronljusanläggningar och lasrar.

Exempel på forskningsframsteg som gjorts med hjälp av fotonvetenskap:

Ny upptäckt ger bättre batterier

Nya rön om supraledare innebär ännu ett steg mot energismarta tillämpningar

Synkrotronstrålning ger ny kunskap om de tidigaste ryggradsdjuren

Ny metod för att studera effekter av djupförvar av kärnavfall