News

Årets ljushuvud

2019-02-04

Fram till den 28 februari är det möjligt att nominera nyblivna doktorer från Uppsala universitet som disputerat under 2018 till 2019 års "Uppsala Photon Science Award". Priset, även kallat "Årets Ljushuvud-priset", delas ut av Centrum för fotonvetenskap vid Uppsala Universitet för att premiera doktorsavhandlingar med särskilt nyskapande användande eller utvecklande av fotonvetenskap. 

Pristagare utses av styrelsen för Centrum för fotonvetenskap. Prisutdelning kommer att ske i samband med Fotonens Dag senare under våren, och priset består av ett diplom samt ett stipendium. (Stipendiet kan vara skattepliktigt beroende på pristagarens anställningsform.)

Nominering och kontakt
Förslag på pristagare skickas som en pdf-fil via mail till föreståndaren för Centrum för fotonvetenskap Olle Björneholm på olle.bjorneholm@physics.uu.se senast 28 februari 2019. Förslaget ska innehålla ett motiveringsbrev (max 1 sida), doktorsavhandlingen samt den föreslagna personens CV och kontaktuppgifter.