Call for nominations for "Årets Ljushuvud-priset"

2021-02-12

Centrum för fotonvetenskap vid Uppsala Universitet delar ut "Uppsala Photon Science Award", som vi i folkmun döpt till "Årets Ljushuvud-priset”, för att premiera doktorsavhandlingar med särskilt nyskapande användande, utvecklande av fotonvetenskap eller särskilt framstående forskningsresultat med fotonvetenskapliga metoder. Kandidater till “Årets Ljushuvud” är nyblivna doktorer från Uppsala universitet som disputerat under föregående kalenderår; för 2021 års pris ska disputation ha skett under 2020.

Tidigare pristagare:
2020: Clara Saak: Molecular Interaction at the Surface of Aqueous Solutions
2019: Dibya Phuyal: An X-ray Spectroscopic Study of Perovskites Oxides and Halides for Emerging Devices
2018: Donglei Chen: The Origin of Osteichthyan Teeth, Tooth Replacement and Organization: 3D Histology of the 425-million-year-old Fossil Bones Revealed by Synchrotron Tomography
2017: Max Hantke: Flash diffractive imaging of biological particles with X-ray lasers

Förslag på pristagare skickas som en pdf-fil till föreståndaren för Centrum för fotonvetenskap, olle.bjorneholm@physics.uu.se senast 28 februari 2021. Förslaget ska innehålla ett motiveringsbrev (max 1 sida), avhandlingen samt den föreslagna personens CV och kontaktuppgifter.

Pristagare utses av styrelsen för Centrum för fotonvetenskap. Prisutdelning kommer att ske i samband med Fotonens Dag senare under våren, och priset består av ett diplom samt ett stipendium.*

*Stipendiet kan vara skattepliktigt beroende på pristagarens anställningsform.

Latest news from the Centre for Photon Science

Last modified: 2021-09-23