Call for nomination "Uppsala Photon Science Award" 2023

The Center for Photon Science at Uppsala University awards the "Uppsala Photon Science Award", which we colloquially call the "Årets Ljushuvud-priset", to reward doctoral theses with particularly innovative use, development of photon science or particularly outstanding research results with photon science methods. Candidates for "Årets Ljushuvud" are recent PhDs from Uppsala University who completed their dissertation in the previous calendar year. For the 2023 award, the dissertation must have taken place in 2022.

See a list of our previous recipients here.

Proposals for prize winners should be sent as a pdf file to the director of the Center for Photonic Science, olle.bjorneholm@physics.uu.se no later than March 17, 2023. The proposal must contain a letter of motivation (max. 1 page), the thesis and the proposed person's CV and contact details.

Prize winners are appointed by the board of the Center for Photonic Science. The award ceremony will take place in connection with Fotonens Dag later in the spring, and the award consists of a diploma and a scholarship.(*)(**)

(*) The scholarship may be taxable depending on the award recipient's form of employment.
(**) Where conflict arises, the swedish version of this text takes precedence.

Uppmaning till nominering "Uppsala Photon Science Award" 2023

Centrum för fotonvetenskap vid Uppsala Universitet delar ut "Uppsala Photon Science Award", som vi i folkmun döpt till "Årets Ljushuvud-priset”, för att premiera doktorsavhandlingar med särskilt nyskapande användande, utvecklande av fotonvetenskap eller särskilt framstående forskningsresultat med fotonvetenskapliga metoder. Kandidater till “Årets Ljushuvud” är nyblivna doktorer från Uppsala universitet som disputerat under föregående kalenderår; för 2023 års pris ska disputation ha skett under 2022.

Se en lista över våra tidigare mottagare här.

Förslag på pristagare skickas som en pdf-fil till föreståndaren för Centrum för fotonvetenskap, olle.bjorneholm@physics.uu.se senast 17 mars 2023. Förslaget ska innehålla ett motiveringsbrev (max 1 sida), avhandlingen samt den föreslagna personens CV och kontaktuppgifter.

Pristagare utses av styrelsen för Centrum för fotonvetenskap. Prisutdelning kommer att ske i samband med Fotonens Dag senare under våren, och priset består av ett diplom samt ett stipendium.(*)(**)

(*)Stipendiet kan vara skattepliktigt beroende på pristagarens anställningsform.
(**) Om konflikt uppstår har den svenska versionen av denna text företräde.

Last modified: 2023-02-27